Дисциплини

12 Бизнес интелигентни системи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


 

Съдържание