Дисциплини

9 Бази от данни и информационни системи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


?

Съдържание


?