Начало
EXPO2007
 

   От 24 до 29 септември в рамките на Пловдивски панаир 2007 се проведе 6-то Научно- образователно Експо “Българските университети и технологични инкубатори – център на иновационни ИКТ разработки”.

   Студентски колектив от катедра “Компютърни науки и технологии” – Метин Хасанов, Боян Куюмджиев, Венцислав Николов и Димитър Казаков с ръководител гл.ас.Христо Вълчанов участва на изложението с проект на тема “IntelliVision - система за генериране на звуково описание на изображения”. В оспорвана конкуренция заедно с други 12 проекти от български университети, представеният проект спечели трета награда за най-добра иновационна разработка, определена от авторитетно жури от представители на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), ICT Media и United Nations Development Project – България.

   Нашият проект спечели и втора награда на Microsoft – България за най-добра разработка на проект върху технологии на Microsoft.

 

   
   
  

   Проектът, който Техническият университет - Варна представя на Експо2007, е посветен на Европейската година на хората в неравностойно положение. Неговата цел е посредством Web-базирана игра, която събира и анализира потребителските решения, да се реализира обобщаване на информация за графични обекти, както и нейното последстващо трансформиране в синтезиран човешки говор. Ние смятаме, че благодарение на нашия проект, хора с нарушено зрение ще могат да чуват извлечени съдържания на изображенията, които се срещат в Интернет. 

   Системата, наречена "IntelliVision", включва няколко модула със собствени функции, които се грижат да събират описания на изображения посредством игров интерфейс, да я съхраняват по структуриран начин (чрез XML и OWL технологии), да се извличат описания при поискване, и да се конвертират в човешки говор.

   За реализирането на "IntelliVision"  са използвани последните технологии на Майкрософт в изграждането на съвременни софтуерни продукти -  .NET Framework 3.0, SQL Server 2005, ASP.NET 2.0, ADO.NET 2.0, с които се улеснява поддръжката и разширяемостта на системата.

  
   
   
   
  Презентация   PowerPoint show