Начало Международни проекти

От 1991 г. катедра "Компютърни науки и технологии" участва редовно със студентски отбори в ежегодните международни олимпиади по програмиране, организирани от Асоциацията по компютърни машини в САЩ (ACM) за региона на Източна Европа. На тези олимпиади участват средно между 25 и 40 отбора. Отборите на ТУ - Варна обикновено се класират сред първите 15 отбора, като през годините са заемани 3-то, 6-то, 7-мо, 9-то, 10-то, 13-то и две 12-ти места.

В началото на 2002 г. студентът Веселин Кънев, II курс от специалност "Компютърни системи и технологии" на катедра "Компютърни науки и технологии" в ТУ - Варна се класира сред 25-та победители в международен конкурс по програмиране, обявен от фирма IBM. В конкурса са участвали 1462 студенти от 668 университета на 64 държави в света. Нашият представител е единствен от Източна Европа сред победителите.

През 2002 г. наш отбор участва в студентската олимпиада по програмиране в Букурещ в състав: Свилен Стоянов Стоянов, Самуил Владимиров Николов и Пламен Симеонов Симеонов. На олимпиадата участваха 49 отбора от 8 страни- България, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Украйна и Югославия. Техническият Университет е класиран непосредствено след СУ - "Климент Охридски" измежду българските отбори, като другият участник от страната - Благоевградския университет е след нашия отбор в класацията.