Начало Учебен процес

Специалност "Софтуерни и интернет технологии"

катедра "Компютърни науки и технологии"

  
Учебен план на специалност "Софтуерни и интернет технологии"