Начало Академичен състав КНТ

доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов

 
  
За контакти ст. 102Т
 тел. 383-424
 e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
  
Образование и
обучение

1989г. ВМЕИ-Варна, спец.”Изчислителна техника”
2003г. Сертификат CCNA на Cisco Systems
2003г. Сертификат CCAI на Cisco Systems
2005г. Обучение Microsoft Research- Budapest
Инструктор Cisco академия към ТУ-Варна
2008г. Доктор, дисертационен труд на тема "Интегриран подход за обектно-ориентирана разпределена симулация" (02.21.04)
2010г. Обучение Hewlett Packard- San Francisco
2014г. Доцент, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност "Системно програмиране"


член на ACM (Association for Computing Machinery)
член на Съюза по Автоматика и Информатика (САИ)

  
Област на
преподавателска
дейност

Операционни системи
Разпределено програмиране
Компилатори и интерпретатори
Системно администриране
Мрежови инфраструктури
Администриране на локални и Интернет мрежи
Интернет сървъри и услуги

  
Област на научна
дейност

Разпределена симулация
Разпределени изчисления
Паралелни изчислителни системи

  
ЕзициРуски, английски
  
 
  
По-важни публикации
 

1. Valchanov H., I.Ruskov, A.Varbanov. A Study of the Wireless Network Security. Proc. of 5th Conference “Computer Science 2009”, Sofia, 2009, стр.273-278.
2. Valchanov H., N.Ruskova, T.Ruskov. Virtual Infrastructures in Education. Proc. оf the ICEST2010, Ochrid, Macedonia, v.2, 2010, pp.727-730, ISBN 978-9989-786-58-7.
3. Valchanov H., N.Ruskova, T.Ruskov. Language for Distributed Event Simulation. Proc. of ECS Research Conference, University of Webminster, 2010, pp.47-49.
4. Valchanov H. Simulation Objects in Distributed Environment. Proc. оf the ICEST2011, Nish, Serbia and Montenegro, v.3, 2011, pp.639-642, ISBN 978-86-6125-033-0.
5. Valchanov H. Partitioning Distributed Simulation. Proc. of Int. Conf. Automatics and Informatics’11, Sofia, 2011, pp.B-363 – B-366.
6. Valchanov H. An Actor Based Language for Distributed Simulation. Proc. of Int. Conf. Automatics and Informatics’11, Sofia, 2011, pp.B-367 – B-370.
7. Х.Вълчанов. Операционна среда за разпределена симулация. Научна конференция 2011. РУ, Русе, 2011. Том 50, с.3.2, 103-109.
8. Христо Вълчанов. Редуциране на системните разходи при TimeWarp разпределена симулация. International Scientific Conference UNITECH’11, Габрово, 2011, I430-I435. ISSN 1313-230X.
9. Вълчанов Х.. Приложение на виртуализацията за повишаване на качеството на обучение по мрежови дисциплини. Сборник доклади на 4-та нац. конф. по е-обучение във висшето образование, Свищов, 2012, стр.338-344. ISBN 978-954-23-0747-1.
10.Вълчанов Х. Сравнителен анализ на виртуализационни платформи за изграждане на виртуална мрежова лаборатория. Сб. на международна конференция "Автоматика и информатика'2012, София, 2012, стр.369-372.
11.Вълчанов Х. Реализация на език за разпределена симулация. Сб. Научна конференция 2012, РУ, Русе, т.51, с.3.2, 2012, стр.138-142. ISSN 1311-3321.
12.Николов В., Х. Вълчанов. Система за анализ и диагностика на цифрови изображения на кръвни проби. Компютърни науки и технологии, 2012. ISSN 1312-3335.
13.Вълчанов Х., Д.Тодоров. Реализация на TCP/SCTP web сървър. Компютърни науки и технологии, 2013 (приета за публикуване). ISSN 1312-3335.
14.Valchanov H., I.Useinov. Role Based Virtual Networking Laboratory. Proc. of Int. Conf. Automatics and Informatics’13, Sofia, 2013, pp.I-207 – I210.
15.Вълчанов Х., И.Русев. TCP/SCTP web прокси сървър. Сб. Научна конференция 2013, РУ, Русе, 2013.
16.Hristo Valchanov, Simeon Andreev, Radoslav Wrobel. Implementation of a multi-threaded user and kernel space library. Proc. of UNITECH’13, Gabrovo, 2013, pp.II229-II234.
17.Вълчанов Х. Виртуализирана мрежова лаборатория. Национална конференция по е-обучение във висшите училища, Русе, 2014, 159-164.
18.Вълчанов Х. Прехвърляне на мултимедиен трафик през WAN мрежи. Proc. of Int. Conf. Automatics and Informatics’14, Sofia, 2014, pp.I-167 – I70.
19.Valchanov H., M. Angelov. Improving Performance of Multimedia Web Transfer over WAN Connections. Proc.of the ICEST 2014, Nis, Serbia, v.1, 27-30. ISBN 978-86-6125-108-5.
20.V.Aleksieva, H.Valchanov, T. Dlugosz, R. Wrobel. Analiza wydajnosci ruterow SoHoz alternatywnym oprogramowaniem. Telekomunikacyjny, Poland, v.1, 2014, ISSN 1230-3496.