Дисциплини

8, 9, 10 в Интернет на обектите - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Програмата разглежда съвременното значение на термина „Интернет на нещата”, тенденциите за бъдещото развитие на тези идеи и въздействието на IoT върху обществото. Изследва се проектирането и внедряването на IoT устройства. Обсъжда се структурата на вградените системи и се описва взаимодействието им с физическия свят. Обяснява се ролята на операционна система в IoT устройство и по какво тя се различава от стандартната.

Съдържание


Изучават се микрокомпютърни модули Arduino и Raspberry Pi, с които се реализират и лабораторните упражнения. Показва се използването на специализирани хардуерни компоненти за реализиране на интерфейса на микроконтролера с физическия свят и за изпълнение на сложни изчислителни задачи. Изучават се принципа на работа на някои често използвани външни устройства (сензори, мотори, GPS, LCD екрани и др.), както и поддържаните протоколи и интерфейси за връзка с микрокомпютъра. Разглежда се преобразуването на аналогови в цифрови сигнали и обратно и как това се програмира. Изучава се основния дизайн на сензорна и задвижваща система. Дискутира се изграждането на по-сложни хардуерни системи, използвайки разширителни модули. Показва се как устройствата са свързани към Интернет и възможността им те да комуникират с други IoT устройства и по-големи облачни бази сървъри чрез мобилна ad hoc мрежа /MANET/. Обясниява се използването на мрежовия хардуер, структурата на мрежата и използваните мрежови протоколи за комуникация с други IoT устройства и по-големи облачни бази сървъри.