Дисциплини

г Интернет сървъри и технологии

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината “Интернет сървъри и технологии” има за цел да даде на студентите познания в областта на принципите за изграждане, функциониране и приложение на съвременните Интернет услуги. Разглеждат се въпроси, свързани с особеностите на функционирането на Интернет услугите, тяхното конфигуриране, контрол на достъпа до тях и защита. Дисциплината обхваща някои от най-разпространените услуги като FTP, Web и Proxy сървъри, електронна поща, машини за търсене в Интернет, отдалечен достъп. Разглеждат се и въпроси, свързани с изграждането на облачни инфраструктури.

Съдържание


Тема 1. Интернет сървъри - общи концепции, архитектура. Модел на взаимодействие с клиентите.
Тема 2. FTP сървъри. FTP протокол. Режими на обмен. Анонимни FTP сървъри.
Тема 3. HTTP сървъри. HTTP протокол. Apache сървър.
Тема 4. Конфигуриране на Apache сървър. Виртуални хостове.
Тема 5. Контрол на достъпа до web сайтовете. Конфигуриране посредством htaccess.
Тема 6. Proxy сървъри. Архитектура. Видове. Принципи на функциониране.
Тема 7. Squid прокси сървър. Конфигуриране. Контрол на обмена на приложно ниво.
Тема 8. Електронна поща. Протоколи SMTP и ESMTP. Пощенски сървър Postfix. Стандарт Multipurpose Internet Mail Extensions.
Тема 9. Протоколи за получаване на електронна поща POP3 и IMAP4.
Тема 10.Mail relays. Fishing. Spam. Разрешаване на проблеми.
Тема 11.Отдалечен достъп. Протоколи RDP и VNC.
Тема 12.Интернет сигурност.
Тема 13.Search engines. Архитектура. Принципи на функциониране.
Тема 14.Контролиране процеса на обхождане на сайтовете от ботовете на търсещите машини.
Тема 15.Облачни инфраструктури. SaaS, IaaS, PaaS.