Академичен състав

teacher img

доц. д-р инж. Юлка Петкова Петкова


yulka.petkova@tu-varna.bg
052 383 403
207-3E

Образование и обучение

2016г. Доцент, научно направление „Компютърни системи, комплекси и мрежи”
2007г. Доктор, научно направление „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, дисертационен труд на тема „Разработване и изследване на алгоритми за локализиране на еталон в изображение”
1981г. ВМЕИ-Варна, специалност "Радиотехника"

Област на преподавателска дейност

Анализ и синтез на логически схеми
Основи на компютърните комуникации
Организация на компютъра
Компютърни архитектури
Основи на компютърните системи
Специализирани компютърни системи
Индустриални компютърни мрежи

Област на научна дейност

Анализ и обработка на изображения
Логически схеми
Организация на компютъра

Публикации

  1. Hardware Divider, Автори: Dimitar Tyanev, Yulka Petkova, Proceedings of the 19th International Conference on Computer Systems and Technologies, 2018, Страници 139-143
  2. Hardware Divider. Calculation of the Remainder, Автори: Dimitar Tyanev, Yulka Petkova, Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies, 2019, Страници 31-35
  3. Arithmetic Operation Division. Quotient and Remainder. Logical Structures and Calculation Schemes, Автори: D Tyanev, Y Petkova, Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка, 2019, Брой 1-2, Страници 89-96
  4. E-learning in the COVID-19 context - epidemiological and educational challenges, Автори: Rosen Radkov, Desislava Vankova, Zhaneta Radkova, Yulka Petkova, International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 2020, DOI:10.1109/ICAI50593.2020.9311307
  5. Asynchronous Arbitration. Synthesis of Multi-input Asynchronous Arbiter with Consecutive Connection of Input Signals, Автори: Dimitar Tyanev, Yulka Petkova, International Conference on Computer Systems and Technologies' 21, 2021, Страници 23-27
  6. Multi-input Asynchronous Arbiter with Parallel Connection of Input Signals. Arbitration in Conditions of Superscalarity, Автори: Dimitar Tyanev, Yulka Petkova, International Conference on Computer Systems and Technologies' 21, 2021, Страници 18-22
  7. Fast Asynchronous Arbiters. Determining Final Delays, Автори: Dimitar Tyanev, Yulka Petkova, Milen Angelov, Proceedings of the 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 2022, Страници 7-13

Допълнителна информация

Редактор на списание „Компютърни науки и технологии”, ISSN 1312-3335


Езици

Английски, руски


Автобиография